هدر

اوقات شرعی

پیش بینی آب و هوا

تا قسمتی ابری

32°درجه

تهران

رطوبت: ۱۲%
یکشنبه ۲۸°درجه / ۳۹°درجه آفتابی
دوشنبه ۲۹°درجه / ۳۹°درجه آفتابی
سه شنبه ۲۷°درجه / ۳۹°درجه آفتابی
چهارشنبه ۲۸°درجه / ۳۹°درجه آفتابی